Karel Apek: D La Karla Apka, Krakatit, Hordubalov , Olga Scheinpflugov , Ivot A D Lo Skladatele Folt Na, Devatero Poh Dek, V C Mak Source Wikipedia

ISBN: 9781232833451

Published: August 6th 2011

Paperback

26 pages


Description

Karel Apek: D La Karla Apka, Krakatit, Hordubalov , Olga Scheinpflugov , Ivot A D Lo Skladatele Folt Na, Devatero Poh Dek, V C Mak  by  Source Wikipedia

Karel Apek: D La Karla Apka, Krakatit, Hordubalov , Olga Scheinpflugov , Ivot A D Lo Skladatele Folt Na, Devatero Poh Dek, V C Mak by Source Wikipedia
August 6th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 26 pages | ISBN: 9781232833451 | 6.20 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: D la Karla ?apka, Krakatit, Hordubalov, Olga Scheinpflugov, ivot a d lo skladatele Folt na, Devatero poh dek, V?c Makropulos, Hovory s T. G. Masarykem, R.U.R., Ze ivota hmyzu, Cena Karla ?apka, V lka s mloky,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 24. Kapitoly: D la Karla ?apka, Krakatit, Hordubalov, Olga Scheinpflugov, ivot a d lo skladatele Folt na, Devatero poh dek, V?c Makropulos, Hovory s T. G. Masarykem, R.U.R., Ze ivota hmyzu, Cena Karla ?apka, V lka s mloky, Lotrando a Zubejda, B l nemoc, Bo muka, Tov rna na absolutno, Adam stvo?itel, Prvn parta, ?lov?k proti zk ze, D e?ka ?ili ivot t?n?te, Trapn pov dky, Z iv hlubiny, Matka, Loupe n k, Anglick listy, Jak se co d?l, Marsyas ?ili na okraj literatury, Kniha apokryf?, V let do pan?l, Obr zky z Holandska, Krakono ova zahrada, Skand ln af ra Josefa Holou ka, Italsk listy, Cesta na sever, L sky hra osudn, M?l jsem psa a ko?ku, Kritika slov, Zahradn k?v rok, Kalend, Pov dky z jedn kapsy.

V atek: PhDr. Karel ?apek (9. ledna 1890 Mal Svato?ovice - 25. prosince 1938 Praha) byl ?esk spisovatel, novin, dramatik, p?ekladatel a fotograf. Narodil se v Mal ch Svato?ovic ch, brzy se v ak s rodi?i p?est?hoval do pice.

Otec byl l ka?, matka sb rala slovesn folklor. Pok?t?n byl 13. ledna 1890 v pick m kostele. Studoval na gymn ziu v Hradci Kr lov, odkud musel (po odhalen j m organizovan ho protirakousk ho spolku) p?estoupit do Brna. Roku 1915 ukon?il studium na Filosofick fakult? UK v Praze, pot studoval filosofii v Berl n? a Pa i. Pro svou nemoc nebyl odveden do arm dy a nemusel se astnit boj?

v prvn sv?tov v lce, p?esto byl touto v lkou velmi ovlivn?n. Po ukon?en studia kr tce p?sobil jako vychovatel v lechtick rodin? (v roce 1917 byl dom c m u?itelem Prokopa La ansk ho na z mku v Chy i), brzy v ak p?e el k novina?in?. Jako vychovatel dajn? p?sobil pouze t?i ms ce. P?sobil jako redaktor v n?kolika ?asopisech: N rodn ch listech (1917-1921), Nebojsa (1918-1920), Lidov ch novin ch (od r.

1921). Z N rodn ch list? ode el v roce 1921 na protest proti vylou?en sv ho bratra z redakce. V letech 1921-1923 byl dramaturgem i re is rem Vinohradsk ho divadla. V letech 1925-1933 byl prvn m p?edsedou ?eskosl...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Karel Apek: D La Karla Apka, Krakatit, Hordubalov , Olga Scheinpflugov , Ivot A D Lo Skladatele Folt Na, Devatero Poh Dek, V C Mak":


haarkapsels.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us